Project Calendar Parts Tasks Participants Messages Attachments Links Notes Report
:
: 2014-09-19
Owner: Drężek Artur Details
: Swego czasu na FB poruszyłem sprawę finansowania projektów przez fundacje.
Teraz chciałbym podzielić się wynikami moich przemyśleń na ten temat.
Przedstawię to w punktach dla ułatwienia potencjalnej dyskusji.

 1. Fundację może założyć jedna lub więcej osób
  i bez względu na ilość fundatorów fundusz założycielski to 1000 zł.

 2. Ponieważ fundacja powinna mieć możliwość prowadzenia działalności gospodarczej
  to fundusz założycielski musi zostać powiększony o następny 1000 zł.

 3. Fundusz założycielski nie może przekroczyć 3000 zł
  bo to podwyższa opłaty notarialne i jest zupełnie zbędne.

 4. Jako siedzibę fundacji podaje się miasto a nie dokładny adres
  co w pewnym stopniu ułatwia sprawy formalne.

 5. Dodatkowym kosztem jest opłata notarialna w wysokości 100 zł plus VAT i opłaty sądowe 600 zł
  czyli koszty całkowite założenia fundacji są mniejsze niż 3000 zł.

 6. Projekty będą finansowane (tam gdzie można) na zasadzie wchodzenia fundacji w spółki komandytowe
  co pozwoli na finansowanie projektów bez ponoszenia opłat od kapitału założycielskiego
  oraz na wyciąganie części zysków jako zysk z prowadzonej działalności gospodarczej
  przez fundacje co daje możliwść uniknięcia płacenia podatków.
  Podatki są płacone tylko od ewentualnych wynagrodzeń.

 7. Pozyskiwanie funduszy to inwencja zarządu fundacji
  ale część może się odbywać również przez zbiórki publiczne.
Jak założyć stowarzyszenie i/lub fundację
Access: Opened (for all)
: Started
Status: I will attend I will not attend (to join select option and click "save")
: :
Input data error: